Theatres Running Spider-Man Far From Home and Show Times

 English Movie Spider-Man Far From Home in Mumbai | Theatres Running | Show Times 
 

 English Movie Spider-Man Far From Home Details
Show Timings

  24 Karat Cinema

 Hindi (3D):11:55 AM  Hindi (3D): 2:45 PM  Hindi (3D): 7:45 PM  Hindi (3D): 10:30 PM

  Bahar Cinema

 Hindi (2D):2:45 PM  Hindi (2D): 8:00 PM

  Balaji Movieplex Cinema

 English (3D):9:45 AM  English (3D): 3:15 PM  English (3D): 8:45 PM  English (3D): 11:30 PM

  Balaji Movieplex Cinema

 Hindi (3D):12:30 PM  Hindi (3D): 6:00 PM

  Carnival Cinemas Annex Mall

 English (3D):8:05 AM  English (3D): 10:40 AM  English (3D): 3:50 PM  English (3D): 9:00 PM  English (3D): 11:35 PM

  Carnival Cinemas Annex Mall

 Hindi (3D):1:15 PM  Hindi (3D): 6:25 PM


  Carnival Cinemas Dreams Mall

 English (3D):8:25 PM

  Carnival Cinemas Dreams Mall

 Hindi (3D):10:05 AM  Hindi (3D): 12:40 PM  Hindi (3D): 3:15 PM  Hindi (3D): 5:50 PM  Hindi (3D): 11:00 PM

  Carnival Cinemas Huma

 English (3D):8:05 AM  English (3D): 10:40 AM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 6:25 PM  English (3D): 9:00 PM  English (3D): 11:30 PM

  Carnival Cinemas Huma

 Hindi (3D):1:15 PM  Hindi (3D): 3:50 PM

  Carnival Cinemas IMAX

 English (3D):8:00 AM  English (3D): 10:35 AM  English (3D): 1:15 PM  English (3D): 3:55 PM  English (3D): 6:35 PM  English (3D): 9:15 PM  English (3D): 11:55 PM

  Carnival Cinemas Kharghar

 English (3D):8:05 AM  English (3D): 8:45 AM  English (3D): 1:15 PM  English (3D): 2:00 PM  English (3D): 6:25 PM  English (3D): 11:35 PM

  Carnival Cinemas Kharghar

 Hindi (3D):10:40 AM  Hindi (3D): 3:50 PM  Hindi (3D): 9:00 PM

  Carnival Cinemas Moviestar

 Hindi (3D):8:05 AM  Hindi (3D): 10:30 AM  Hindi (3D): 1:05 PM  Hindi (3D): 3:35 PM  Hindi (3D): 4:55 PM  Hindi (3D): 6:10 PM  Hindi (3D): 8:40 PM  Hindi (3D): 11:10 PM

  Carnival Cinemas Non Imax

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:35 AM  English (3D): 8:15 PM

  Carnival Cinemas RMall

 Hindi (3D):3:00 PM  Hindi (3D): 8:20 PM


  Carnival Cinemas RMall

 English (3D):8:55 AM  English (3D): 9:55 AM  English (3D): 12:25 PM  English (3D): 5:40 PM  English (3D): 11:00 PM

  Carnival Cinemas Sangam

 English (3D):8:00 AM  English (3D): 9:00 AM  English (3D): 10:40 AM  English (3D): 1:10 PM  English (3D): 3:50 PM  English (3D): 6:30 PM  English (3D): 9:10 PM  English (3D): 11:45 PM

  Carnival Liberty Cinema

 Hindi (3D):10:45 AM  Hindi (3D): 1:30 PM  Hindi (3D): 7:45 PM  Hindi (3D): 10:30 PM

  Carnival Matterden Cinema

 English (3D):9:45 AM  English (3D): 12:15 PM  English (3D): 6:00 PM  English (3D): 11:00 PM

  Carnival Oshiwara

 English (3D):9:40 AM  English (3D): 3:00 PM  English (3D): 8:10 PM  English (3D): 10:45 PM

  Carnival Oshiwara

 Hindi (3D):5:35 PM

  Carnival SM5 Cinema

 English (3D):12:20 PM  English (3D): 5:40 PM

  Carnival SM5 Cinema

 Hindi (3D):9:40 AM  Hindi (3D): 1:55 PM  Hindi (3D): 3:00 PM  Hindi (3D): 6:40 PM  Hindi (3D): 8:20 PM  Hindi (3D): 11:00 PM

  Cinema Star

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 2:25 PM  English (3D): 5:20 PM  English (3D): 8:15 PM

  Cinema Star

 Hindi (3D):11:35 AM  Hindi (3D): 4:30 PM  Hindi (3D): 11:10 PM


  Cinemax Cinemas Eternity Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 3:50 PM

  Cinemax Cinemas Eternity Mall

 Hindi (3D):10:00 AM  Hindi (3D): 11:50 AM  Hindi (3D): 5:30 PM

  Cinemax Cinemas Goregaon

 Hindi (3D):10:00 AM  Hindi (3D): 3:50 PM  Hindi (3D): 10:15 PM

  Cinemax Cinemas Manpada Wonder Mall

 English (3D):11:50 AM  English (3D): 5:30 PM  English (3D): 11:10 PM

  Cinemax Cinemas Manpada Wonder Mall

 Hindi (3D):9:00 AM  Hindi (3D): 2:40 PM  Hindi (3D): 8:20 PM

  Cinemax Cinemas Manpada Wonder Mall

 Hindi (2D):10:15 PM

  Cinemax Cinemas R Odeon Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:50 AM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 6:40 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 11:10 PM

  Cinemax Cinemas R Odeon Mall

 Hindi (3D):10:00 AM  Hindi (3D): 3:50 PM  Hindi (3D): 5:30 PM

  Cinemax Infinity 2

 Hindi (3D):9:30 AM

  Cinemax Infinity 2

 English (3D):8:00 AM  English (3D): 10:50 AM  English (3D): 1:40 PM  English (3D): 7:20 PM  English (3D): 10:10 PM

  Cinemax Kalyan Khadakpada

 Hindi (3D):9:00 AM  Hindi (3D): 2:50 PM  Hindi (3D): 8:35 PM  Hindi (3D): 11:25 PM

  Cinepolis Cinema Bhandup

 English (3D):9:05 AM  English (3D): 11:40 AM  English (3D): 2:30 PM  English (3D): 5:25 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 11:10 PM

  Cinepolis Cinema Bhandup

 Hindi (3D):10:30 AM  Hindi (3D): 1:25 PM  Hindi (3D): 4:20 PM  Hindi (3D): 7:15 PM  Hindi (3D): 10:10 PM

  Cinepolis Cinema RealD 3D Dolby

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 2:25 PM  English (3D): 2:50 PM  English (3D): 8:15 PM

  Cinepolis Cinema RealD 3D Dolby

 Hindi (3D):9:00 AM  Hindi (3D): 11:55 AM  Hindi (3D): 5:45 PM  Hindi (3D): 11:35 PM

  Cinepolis Fun Cinema K Star Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:35 AM  English (3D): 2:25 PM  English (3D): 5:20 PM  English (3D): 8:15 PM  English (3D): 11:10 PM

  Cinepolis Fun Cinema K Star Mall

 Hindi (3D):9:35 AM  Hindi (3D): 12:15 PM

  Cinepolis Fun Republic

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:30 AM  English (3D): 2:25 PM  English (3D): 5:20 PM  English (3D): 6:00 PM  English (3D): 11:10 PM

  Cinepolis VIP

 English (3D):9:20 AM  English (3D): 12:00 PM  English (3D): 5:45 PM  English (3D): 8:40 PM  English (3D): 11:35 PM

  Cinepolis VIP

 Hindi (3D):2:50 PM

  Citylight Cinema

 Hindi (3D):9:00 AM  Hindi (3D): 3:00 PM  Hindi (3D): 8:00 PM

  E Square Paradise Cinema

 Hindi (2D):12:45 PM  Hindi (2D): 6:45 PM

  Fun Central Plaza Cinema Girgaon

 Hindi (3D):1:35 PM  Hindi (3D): 7:25 PM  Hindi (3D): 10:00 PM

  Fun Central Plaza Cinema Girgaon

 English (2D):9:00 AM  English (2D): 1:45 PM  English (2D): 9:00 PM

  Gemini Cinema

 Hindi (2D):12:30 PM  Hindi (2D): 3:30 PM  Hindi (2D): 6:30 PM  Hindi (2D): 9:45 PM

  Globus Cinema

 English (3D):10:30 AM  English (3D): 4:50 PM  English (3D): 10:45 PM

  Gold Cinema Hindmata Dadar

 Hindi (2D):9:00 AM  Hindi (2D): 11:30 AM  Hindi (2D): 7:45 PM

  Gold Cinema Malad West

 Hindi (3D):10:30 AM  Hindi (3D): 1:30 PM  Hindi (3D): 4:30 PM  Hindi (3D): 7:30 PM  Hindi (3D): 10:30 PM

  Gold Digital Cinema Prabhat Plaza

 Hindi (3D):10:00 AM  Hindi (3D): 1:00 PM  Hindi (3D): 7:00 PM

  Gold Digital Milan Bridge

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 2:15 PM  English (3D): 7:45 PM

  Haseen Cinema

 Hindi (3D):10:30 AM  Hindi (3D): 1:30 PM  Hindi (3D): 4:30 PM  Hindi (3D): 7:30 PM  Hindi (3D): 10:30 PM

  Inox Cinema Nariman Point

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 10:00 AM  English (3D): 11:40 AM  English (3D): 12:35 PM  English (3D): 2:30 PM  English (3D): 5:20 PM  English (3D): 6:45 PM  English (3D): 8:10 PM  English (3D): 9:30 PM  English (3D): 11:00 PM

  Inox Cinemas Glomax

 Hindi (3D):5:20 PM

  Inox Cinemas Glomax

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:40 AM  English (3D): 2:30 PM  English (3D): 3:45 PM  English (3D): 8:10 PM  English (3D): 10:00 PM  English (3D): 11:00 PM

  Inox Cinemas Inorbit Mall

 English (MX4D):1:25 PM  English (MX4D): 6:45 PM  English (MX4D): 9:30 PM

  Inox Cinemas Inorbit Mall

 English (3D):10:05 AM  English (3D): 11:00 AM  English (3D): 1:50 PM  English (3D): 4:00 PM  English (3D): 4:40 PM  English (3D): 7:30 PM  English (3D): 10:20 PM

  INOX Cinemas Korum Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:40 AM  English (3D): 2:30 PM  English (3D): 3:45 PM  English (3D): 8:10 PM  English (3D): 10:00 PM  English (3D): 11:00 PM

  INOX Cinemas Korum Mall

 Hindi (3D):5:20 PM

  Inox Cinemas Metro

 English (3D):9:05 AM  English (3D): 11:00 AM  English (3D): 11:50 AM  English (3D): 12:10 PM  English (3D): 1:40 PM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 4:30 PM  English (3D): 5:00 PM  English (3D): 5:30 PM  English (3D): 7:20 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 10:10 PM  English (3D): 11:10 PM

  Inox Cinemas Metro Mall

 English (3D):9:01 AM  English (3D): 8:10 PM

  Inox Cinemas Metro Mall

 Hindi (3D):10:15 AM  Hindi (3D): 11:40 AM  Hindi (3D): 2:30 PM  Hindi (3D): 4:00 PM  Hindi (3D): 5:20 PM  Hindi (3D): 10:00 PM  Hindi (3D): 11:00 PM

  Inox Cinemas Nakshatra Mall

 English (3D):1:15 PM  English (3D): 10:30 PM

  Inox Cinemas Navi Mumbai

 English (3D):9:05 AM  English (3D): 10:40 AM  English (3D): 11:45 AM  English (3D): 1:30 PM  English (3D): 2:35 PM  English (3D): 4:20 PM  English (3D): 5:25 PM  English (3D): 8:15 PM  English (3D): 10:00 PM  English (3D): 11:05 PM

  Inox Cinemas Neelyog Plaza

 English (3D):9:00 AM

  Inox Cinemas Neelyog Plaza

 Hindi (3D):11:40 AM  Hindi (3D): 2:30 PM  Hindi (3D): 3:45 PM  Hindi (3D): 5:20 PM  Hindi (3D): 8:10 PM  Hindi (3D): 10:00 PM  Hindi (3D): 11:00 PM

  INOX Cinemas Palm Beach Galleria

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:45 AM  English (3D): 12:55 PM  English (3D): 2:30 PM  English (3D): 5:15 PM  English (3D): 6:30 PM  English (3D): 8:00 PM  English (3D): 10:45 PM

  Inox Cinemas Raghuleela Mall

 English (3D):2:35 PM  English (3D): 3:45 PM  English (3D): 8:15 PM  English (3D): 10:00 PM

  Inox Cinemas Raghuleela Mall

 Hindi (3D):11:45 AM  Hindi (3D): 5:25 PM  Hindi (3D): 11:05 PM

  Inox Cinemas Thakur Mall

 English (3D):11:40 AM  English (3D): 5:20 PM  English (3D): 11:00 PM

  Inox Cinemas Thakur Mall

 Hindi (3D):9:00 AM  Hindi (3D): 2:30 PM  Hindi (3D): 3:45 PM  Hindi (3D): 8:10 PM  Hindi (3D): 10:00 PM

  Inox Cinemas Thakur Movies

 English (3D):1:15 PM  English (3D): 10:30 PM

  Inox Cinemas Thakur Movies

 Hindi (3D):10:25 AM

  INOX Insignia Atria

 English (3D):10:00 AM  English (3D): 12:05 PM  English (3D): 1:30 PM  English (3D): 2:45 PM  English (3D): 4:15 PM  English (3D): 5:25 PM  English (3D): 7:00 PM  English (3D): 8:05 PM  English (3D): 9:45 PM  English (3D): 10:45 PM

  Inox Rcity Mall

 English (3D):9:50 AM  English (3D): 11:00 AM  English (3D): 12:40 PM  English (3D): 1:45 PM  English (3D): 3:30 PM  English (3D): 4:35 PM  English (3D): 6:20 PM  English (3D): 7:25 PM  English (3D): 9:10 PM  English (3D): 10:15 PM

  K Moviestar Cinema

 English (3D):10:00 AM  English (3D): 3:00 PM  English (3D): 8:00 PM  English (3D): 10:30 PM

  K Moviestar Cinema

 Hindi (3D):12:30 PM  Hindi (3D): 5:30 PM

  Malhar Cinema

 Hindi (2D):3:30 PM  Hindi (2D): 6:30 PM

  Maratha Mandir Cinema

 Hindi (2D):5:30 PM  Hindi (2D): 10:30 PM

  Maxus Cinemas Gorai

 English (3D):7:05 AM  English (3D): 12:00 PM  English (3D): 5:00 PM  English (3D): 7:30 PM  English (3D): 10:00 PM

  Maxus Cinemas Gorai

 Hindi (3D):9:30 AM  Hindi (3D): 2:30 PM

  Maxus Cinemas Mall

 English (3D):8:30 AM  English (3D): 10:30 AM  English (3D): 3:30 PM  English (3D): 8:30 PM

  Maxus Cinemas Mall

 Hindi (3D):8:00 AM  Hindi (3D): 9:00 AM  Hindi (3D): 11:00 AM  Hindi (3D): 11:30 AM  Hindi (3D): 2:00 PM  Hindi (3D): 4:30 PM  Hindi (3D): 6:30 PM  Hindi (3D): 7:00 PM  Hindi (3D): 9:30 PM  Hindi (3D): 11:00 PM

  Maxus Cinemas Saki Naka

 Hindi (3D):10:00 AM  Hindi (3D): 12:40 PM  Hindi (3D): 3:20 PM  Hindi (3D): 6:00 PM  Hindi (3D): 8:40 PM  Hindi (3D): 11:15 PM

  Mehul Cinema

 English (3D):8:30 PM

  Mehul Cinema

 Hindi (3D):10:30 AM  Hindi (3D): 1:00 PM  Hindi (3D): 3:30 PM  Hindi (3D): 6:00 PM  Hindi (3D): 11:00 PM

  Miraj Anupam Cinemas

 English (3D):9:30 AM  English (3D): 3:00 PM  English (3D): 5:45 PM  English (3D): 11:15 PM

  Miraj Anupam Cinemas

 Hindi (3D):12:15 PM  Hindi (3D): 8:30 PM

  Miraj Cinema Ambernath

 Hindi (3D):9:15 AM  Hindi (3D): 12:00 PM  Hindi (3D): 2:45 PM  Hindi (3D): 5:30 PM  Hindi (3D): 8:15 PM  Hindi (3D): 11:00 PM

  Miraj Cinemas Ashok Anil Multiplex

 English (3D):5:15 PM

  Miraj Cinemas Ashok Anil Multiplex

 Hindi (3D):9:00 AM  Hindi (3D): 11:45 AM  Hindi (3D): 2:30 PM  Hindi (3D): 8:00 PM  Hindi (3D): 10:45 PM

  Miraj Cinemas Fun City Mall

 Hindi (3D):9:15 AM  Hindi (3D): 12:00 PM  Hindi (3D): 2:45 PM  Hindi (3D): 5:30 PM  Hindi (3D): 8:15 PM  Hindi (3D): 11:00 PM

  Miraj Cineraj Cinema

 Hindi (3D):10:00 AM  Hindi (3D): 4:00 PM  Hindi (3D): 10:00 PM

  Miraj Dattani Cinema

 English (3D):9:15 AM  English (3D): 12:00 PM  English (3D): 2:45 PM  English (3D): 5:30 PM  English (3D): 8:15 PM  English (3D): 11:00 PM

  Miraj Dattani Cinema

 Hindi (3D):2:00 PM  Hindi (3D): 4:45 PM  Hindi (3D): 10:00 PM

  Miraj Fun Fiesta Cinema

 English (3D):8:15 PM

  Miraj Fun Fiesta Cinema

 Hindi (3D):9:15 AM  Hindi (3D): 12:00 PM  Hindi (3D): 2:45 PM  Hindi (3D): 5:30 PM  Hindi (3D): 11:00 PM

  Miraj Thakur Cinema

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 3:05 PM  English (3D): 8:25 PM

  Movietime Cinemas Hub Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:45 AM  English (3D): 2:30 PM  English (3D): 5:15 PM  English (3D): 8:00 PM  English (3D): 10:45 PM

  Movietime Cinemas Hub Mall

 Hindi (3D):10:00 AM  Hindi (3D): 12:45 PM  Hindi (3D): 3:30 PM  Hindi (3D): 6:15 PM  Hindi (3D): 8:30 PM

  Movietime Cinemas Link Road

 English (3D):12:00 PM

  Movietime Cinemas Link Road

 Hindi (3D):9:30 AM  Hindi (3D): 5:45 PM  Hindi (3D): 8:15 PM

  Movietime Cinemas Moviegem

 Hindi (3D):10:00 AM  Hindi (3D): 1:15 PM  Hindi (3D): 7:00 PM

  Movietime Cinemas Suburbia

 English (3D):9:30 AM  English (3D): 12:00 PM  English (3D): 5:00 PM  English (3D): 10:45 PM

  Movietime Cubic Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:45 AM  English (3D): 2:30 PM  English (3D): 5:15 PM  English (3D): 8:00 PM  English (3D): 10:45 PM

  Movietime Cubic Mall

 Hindi (3D):10:00 AM  Hindi (3D): 12:45 PM  Hindi (3D): 3:30 PM  Hindi (3D): 6:15 PM

  Mukta A2 KMall

 Hindi (3D):9:00 AM  Hindi (3D): 11:30 AM  Hindi (3D): 1:59 PM  Hindi (3D): 4:45 PM  Hindi (3D): 10:30 PM

  Mukta A2 Suncity

 Hindi (2D):11:00 AM  Hindi (2D): 1:30 PM  Hindi (2D): 4:00 PM  Hindi (2D): 6:45 PM

  Mukta A2 Suncity

 English (3D):9:30 AM  English (3D): 12:00 PM  English (3D): 5:30 PM  English (3D): 10:45 PM

  Mukta Jaihind Cinema Lalbaug

 Hindi (3D):8:30 AM  Hindi (3D): 11:00 AM  Hindi (3D): 5:45 PM  Hindi (3D): 11:00 PM

  Mukta New Excelsior Cinema

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:40 AM  English (3D): 7:45 PM

  Plaza Cinema

 Hindi (2D):3:30 PM

  PVR 4DX Cinema

 English (3D):8:00 AM  English (3D): 10:50 AM  English (3D): 1:40 PM  English (3D): 4:30 PM  English (3D): 7:20 PM  English (3D): 10:10 PM

  PVR Beverly Park Mira Road

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 11:10 PM

  PVR Beverly Park Mira Road

 Hindi (3D):11:50 AM  Hindi (3D): 5:30 PM

  PVR Cinema Andheri East

 English (3D):10:00 AM  English (3D): 7:20 PM

  PVR Cinemas Citi Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 10:50 AM  English (3D): 11:50 AM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 4:30 PM  English (3D): 5:30 PM  English (3D): 7:20 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 10:10 PM  English (3D): 11:10 PM

  PVR Cinemas Growels 101 Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:50 AM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 5:30 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 11:10 PM

  PVR Cinemas Growels 101 Mall

 Hindi (3D):12:45 PM  Hindi (3D): 3:35 PM

  PVR Cinemas High Street Phoenix

 English (3D):10:50 AM  English (3D): 4:30 PM  English (3D): 7:20 PM  English (3D): 10:10 PM

  PVR Cinemas Juhu

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:50 AM  English (3D): 1:40 PM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 4:30 PM  English (3D): 5:30 PM  English (3D): 7:20 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 11:10 PM

  PVR Cinemas Market City Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 9:50 AM  English (3D): 11:50 AM  English (3D): 12:40 PM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 5:30 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 11:10 PM

  PVR Cinemas Milap

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 2:50 PM  English (3D): 8:35 PM

  PVR Cinemas Milap

 Hindi (3D):11:25 PM

  PVR Cinemas Nirmal Lifestyle

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:50 AM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 11:10 PM

  PVR Cinemas Nirmal Lifestyle

 Hindi (3D):5:30 PM

  PVR Cinemas Nirmal Lifestyle

 English (2D):1:40 PM  English (2D): 4:30 PM  English (2D): 7:20 PM

  PVR Cinemas Nirmal Lifestyle

 Hindi (2D):10:50 AM  Hindi (2D): 10:10 PM

  PVR Cinemas Sion Circle

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 11:10 PM

  PVR Cinemas Sion Circle

 Hindi (3D):11:50 AM  Hindi (3D): 5:30 PM

  PVR Icon

 English (3D):9:30 AM  English (3D): 12:20 PM  English (3D): 3:10 PM  English (3D): 6:00 PM  English (3D): 8:50 PM  English (3D): 11:40 PM

  PVR ICON Cinemas Oberoi Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 9:50 AM  English (3D): 11:50 AM  English (3D): 12:40 PM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 3:30 PM  English (3D): 5:30 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 9:50 PM  English (3D): 11:10 PM

  PVR Icon Gold

 English (3D):8:30 AM  English (3D): 11:20 AM  English (3D): 2:10 PM  English (3D): 5:00 PM  English (3D): 7:50 PM  English (3D): 10:40 PM

  PVR Icon Play House

 English (3D):10:50 AM  English (3D): 4:30 PM  English (3D): 7:20 PM

  PVR Lodha Xperia Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 11:50 AM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 5:30 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 11:10 PM

  PVR Lodha Xperia Mall

 Hindi (3D):10:50 AM  Hindi (3D): 1:40 PM  Hindi (3D): 4:30 PM  Hindi (3D): 7:20 PM  Hindi (3D): 10:10 PM

  PVR Orion Mall

 English (3D):9:00 AM  English (3D): 10:50 AM  English (3D): 2:40 PM  English (3D): 4:30 PM  English (3D): 8:20 PM  English (3D): 10:10 PM

  PVR Orion Mall

 Hindi (3D):11:50 AM  Hindi (3D): 1:40 PM  Hindi (3D): 5:30 PM  Hindi (3D): 7:20 PM  Hindi (3D): 11:10 PM

  PVR Sona Shopping

 Hindi (3D):3:50 PM

  PVR Sona Shopping

 English (3D):10:00 AM  English (3D): 10:15 PM

  Rassaz Cinema

 Hindi (2D):9:30 AM  Hindi (2D): 12:00 PM  Hindi (2D): 5:30 PM  Hindi (2D): 8:15 PM  Hindi (2D): 11:00 PM

  Regal Cinema Kala Ghoda Fort

 English (2D):1:15 PM  English (2D): 6:45 PM

  Regal Cinema Kala Ghoda Fort

 Hindi (2D):9:30 PM

  Rockstar Cinema

 English (3D):5:30 PM

  Rockstar Cinema

 Hindi (3D):9:15 AM  Hindi (3D): 11:45 AM  Hindi (3D): 8:00 PM

  Sangeeta Cineplex

 Hindi (2D):9:30 AM  Hindi (2D): 2:30 PM  Hindi (2D): 10:30 PM

  Sterling Cinema

 English (3D):9:30 AM  English (3D): 12:10 PM  English (3D): 2:45 PM  English (3D): 5:20 PM  English (3D): 7:55 PM  English (3D): 10:30 PM

  Tilak Cinema

 Hindi (3D):9:30 AM  Hindi (3D): 2:15 PM  Hindi (3D): 4:45 PM  Hindi (3D): 7:30 PM  Hindi (3D): 10:00 PM

See :  Spider-Man Far From Home Show Timings Mumbai

About Author

Share on Whatsapp
Share on Facebook

More About Mumbai

Helpful ?

Social Connect