Hindi Movie Gully Boy Details

Gully Boy Movie Picture


  24 Karat Cinema

Hindi (2D):11:30 AM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 2:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 5:30 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 8:30 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Alankar Theater

Hindi (2D):12:15 PM |Hindi (2D): 3:15 PM |Hindi (2D): 6:15 PM |Hindi (2D): 9:15 PM |

  Anand Cinema Kopri

Hindi (2D):10:30 AM |Hindi (2D): 1:20 PM |Hindi (2D): 7:05 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |

  Aurora Cinema

Hindi (2D):9:30 PM |

  Bahar Cinema

Hindi (2D):4:30 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Balaji Movieplex Cinema

Hindi (2D):9:15 AM |Hindi (2D): 10:15 AM |Hindi (2D): 11:15 AM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 2:15 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 4:15 PM |Hindi (2D): 5:15 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 8:15 PM |Hindi (2D): 8:30 PM |Hindi (2D): 10:15 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Bhanu Gold Cinema

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |

  Bharat Cineplex

Hindi (2D):10:30 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Carnival Cinemas Annex Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:15 AM |Hindi (2D): 11:35 AM |Hindi (2D): 12:15 PM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 3:35 PM |Hindi (2D): 4:45 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 8:40 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |Hindi (2D): 11:55 PM |

  Carnival Cinemas Dreams Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 11:15 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 2:15 PM |Hindi (2D): 3:05 PM |Hindi (2D): 5:25 PM |Hindi (2D): 6:10 PM |Hindi (2D): 8:30 PM |Hindi (2D): 9:15 PM |

  Carnival Cinemas Huma

Hindi (2D):9:05 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 11:30 AM |Hindi (2D): 12:10 PM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 2:45 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 9:15 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |Hindi (2D): 11:55 PM |

  Carnival Cinemas IMAX

Hindi (2D):11:00 AM |Hindi (2D): 2:15 PM |Hindi (2D): 8:15 PM |Hindi (2D): 11:30 PM |

  Carnival Cinemas Kharghar

Hindi (2D):10:30 AM |Hindi (2D): 11:15 AM |Hindi (2D): 11:45 AM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 6:15 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 8:20 PM |Hindi (2D): 9:35 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |Hindi (2D): 11:30 PM |

  Carnival Cinemas Moviestar

Hindi (2D):9:30 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 11:45 AM |Hindi (2D): 12:30 PM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 3:45 PM |Hindi (2D): 4:45 PM |Hindi (2D): 6:15 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |Hindi (2D): 10:15 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Carnival Cinemas Non Imax

Hindi (2D):10:30 AM |Hindi (2D): 11:45 AM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 6:15 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Carnival Cinemas RMall

Hindi (2D):10:15 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 3:15 PM |Hindi (2D): 4:15 PM |Hindi (2D): 5:00 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:45 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |

  Carnival Cinemas Sangam

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:10 PM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 3:25 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 6:40 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 9:55 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Carnival KT Vision Cinema

Hindi (2D):9:15 AM |Hindi (2D): 9:55 AM |Hindi (2D): 10:20 AM |Hindi (2D): 11:10 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 2:05 PM |Hindi (2D): 3:25 PM |Hindi (2D): 4:40 PM |Hindi (2D): 5:00 PM |Hindi (2D): 6:35 PM |Hindi (2D): 7:50 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |

  Carnival Liberty Cinema

Hindi (2D):9:30 AM |Hindi (2D): 12:45 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Carnival Matterden Cinema

Hindi (2D):11:00 AM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 5:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |

  Carnival Oshiwara

Hindi (2D):9:15 AM |Hindi (2D): 12:30 PM |Hindi (2D): 2:30 PM |Hindi (2D): 3:45 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 8:30 PM |Hindi (2D): 10:15 PM |Hindi (2D): 11:45 PM |

  Carnival SM5 Cinema

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 11:30 AM |Hindi (2D): 12:15 PM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 2:45 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 5:00 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 8:15 PM |Hindi (2D): 9:15 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:30 PM |

  Chandan Cinema Juhu

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:45 PM |

  Chitra Cinema

Hindi (2D):9:45 AM |Hindi (2D): 3:15 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:45 PM |

  Cinema Star

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:10 AM |Hindi (2D): 11:35 AM |Hindi (2D): 11:55 AM |Hindi (2D): 12:25 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 3:20 PM |Hindi (2D): 3:50 PM |Hindi (2D): 6:25 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 9:50 PM |Hindi (2D): 10:10 PM |Hindi (2D): 10:40 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Cinemax Cinemas Eternity Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |

  Cinemax Cinemas Manpada Wonder Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 2:40 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |

  Cinemax Cinemas R Odeon Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:20 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 2:40 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  Cinemax Kalyan Khadakpada

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:45 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  Cinepolis Cinema Bhandup

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 9:30 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 11:35 AM |Hindi (2D): 12:25 PM |Hindi (2D): 12:55 PM |Hindi (2D): 1:25 PM |Hindi (2D): 2:50 PM |Hindi (2D): 3:50 PM |Hindi (2D): 4:20 PM |Hindi (2D): 6:15 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 7:45 PM |Hindi (2D): 9:40 PM |Hindi (2D): 10:40 PM |Hindi (2D): 11:10 PM |

  Cinepolis Cinema RealD 3D Dolby

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 9:30 AM |Hindi (2D): 10:15 AM |Hindi (2D): 11:25 AM |Hindi (2D): 11:55 AM |Hindi (2D): 12:25 PM |Hindi (2D): 12:55 PM |Hindi (2D): 2:50 PM |Hindi (2D): 3:20 PM |Hindi (2D): 3:50 PM |Hindi (2D): 4:20 PM |Hindi (2D): 4:35 PM |Hindi (2D): 6:15 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:40 PM |Hindi (2D): 10:10 PM |Hindi (2D): 10:40 PM |Hindi (2D): 11:10 PM |Hindi (2D): 11:25 PM |

  Cinepolis Fun Cinema K Star Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 9:30 AM |Hindi (2D): 11:35 AM |Hindi (2D): 12:25 PM |Hindi (2D): 12:55 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 3:50 PM |Hindi (2D): 4:20 PM |Hindi (2D): 6:25 PM |Hindi (2D): 7:45 PM |Hindi (2D): 9:50 PM |Hindi (2D): 10:40 PM |Hindi (2D): 11:10 PM |

  Cinepolis Fun Republic

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:05 AM |Hindi (2D): 11:35 AM |Hindi (2D): 12:25 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 3:50 PM |Hindi (2D): 4:50 PM |Hindi (2D): 6:25 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 9:50 PM |Hindi (2D): 10:40 PM |Hindi (2D): 11:30 PM |

  Cinepolis VIP

Hindi (2D):9:10 AM |Hindi (2D): 9:40 AM |Hindi (2D): 10:25 AM |Hindi (2D): 11:40 AM |Hindi (2D): 12:30 PM |Hindi (2D): 1:05 PM |Hindi (2D): 3:10 PM |Hindi (2D): 3:55 PM |Hindi (2D): 4:55 PM |Hindi (2D): 6:40 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 10:10 PM |Hindi (2D): 11:30 PM |

  Citylight Cinema

Hindi (2D):2:15 PM |Hindi (2D): 5:05 PM |Hindi (2D): 10:45 PM |

  E Square Paradise Cinema

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |

  Fun Central Plaza Cinema Girgaon

Hindi (2D):9:15 AM |Hindi (2D): 2:45 PM |Hindi (2D): 8:05 PM |Hindi (2D): 10:50 PM |

  Fun Square Cinema

Hindi (2D):9:30 AM |Hindi (2D): 12:30 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |

  Gemini Cinema

Hindi (2D):12:00 PM |Hindi (2D): 12:30 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |

  Globus Cinema

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:10 PM |Hindi (2D): 4:20 PM |Hindi (2D): 10:45 PM |

  Gold Cinema Hindmata Dadar

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |

  Gold Cinema Malad West

Hindi (2D):9:30 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Gold Digital Cinema Prabhat Plaza

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |

  Gold Digital Milan Bridge

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Gopi Cinema

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |

  Haseen Cinema

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 12:15 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 10:45 PM |

  Inox Cinema Nariman Point

Hindi (2D):8:50 AM |Hindi (2D): 9:35 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 12:55 PM |Hindi (2D): 2:20 PM |Hindi (2D): 3:20 PM |Hindi (2D): 4:15 PM |Hindi (2D): 5:40 PM |Hindi (2D): 6:40 PM |Hindi (2D): 7:35 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 10:55 PM |

  Inox Cinemas Glomax

Hindi (2D):8:55 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:05 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 3:25 PM |Hindi (2D): 4:35 PM |Hindi (2D): 5:20 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 7:55 PM |Hindi (2D): 10:05 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Inox Cinemas Inorbit Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 11:30 AM |Hindi (2D): 12:30 PM |Hindi (2D): 1:20 PM |Hindi (2D): 3:05 PM |Hindi (2D): 4:05 PM |Hindi (2D): 5:40 PM |Hindi (2D): 6:40 PM |Hindi (2D): 7:40 PM |Hindi (2D): 9:15 PM |Hindi (2D): 10:15 PM |Hindi (2D): 10:45 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  INOX Cinemas Korum Mall

Hindi (2D):8:55 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:05 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 3:25 PM |Hindi (2D): 4:35 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 7:55 PM |Hindi (2D): 9:10 PM |Hindi (2D): 10:05 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Inox Cinemas Metro

Hindi (2D):9:15 AM |Hindi (2D): 9:55 AM |Hindi (2D): 10:35 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 11:55 AM |Hindi (2D): 12:35 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 1:55 PM |Hindi (2D): 2:40 PM |Hindi (2D): 3:15 PM |Hindi (2D): 3:55 PM |Hindi (2D): 4:35 PM |Hindi (2D): 5:15 PM |Hindi (2D): 6:35 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 7:55 PM |Hindi (2D): 8:35 PM |Hindi (2D): 9:15 PM |Hindi (2D): 9:55 PM |Hindi (2D): 10:35 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Inox Cinemas Metro Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 9:50 AM |Hindi (2D): 11:10 AM |Hindi (2D): 12:10 PM |Hindi (2D): 1:10 PM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 2:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 5:50 PM |Hindi (2D): 6:50 PM |Hindi (2D): 7:50 PM |Hindi (2D): 9:10 PM |Hindi (2D): 10:10 PM |Hindi (2D): 11:10 PM |

  Inox Cinemas Nakshatra Mall

Hindi (2D):9:40 AM |Hindi (2D): 12:55 PM |Hindi (2D): 7:10 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Inox Cinemas Navi Mumbai

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:15 AM |Hindi (2D): 12:15 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 2:35 PM |Hindi (2D): 3:05 PM |Hindi (2D): 3:35 PM |Hindi (2D): 4:35 PM |Hindi (2D): 5:55 PM |Hindi (2D): 6:25 PM |Hindi (2D): 6:55 PM |Hindi (2D): 7:55 PM |Hindi (2D): 9:15 PM |Hindi (2D): 9:45 PM |Hindi (2D): 10:15 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Inox Cinemas Neelyog Plaza

Hindi (2D):8:55 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 10:40 AM |Hindi (2D): 12:05 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 3:25 PM |Hindi (2D): 4:35 PM |Hindi (2D): 5:20 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 7:55 PM |Hindi (2D): 10:05 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  INOX Cinemas Palm Beach Galleria

Hindi (2D):9:20 AM |Hindi (2D): 10:35 AM |Hindi (2D): 11:35 AM |Hindi (2D): 12:30 PM |Hindi (2D): 2:50 PM |Hindi (2D): 3:50 PM |Hindi (2D): 5:10 PM |Hindi (2D): 6:10 PM |Hindi (2D): 7:10 PM |Hindi (2D): 8:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Inox Cinemas Raghuleela Mall

Hindi (2D):8:50 AM |Hindi (2D): 9:55 AM |Hindi (2D): 10:40 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 3:20 PM |Hindi (2D): 4:35 PM |Hindi (2D): 5:10 PM |Hindi (2D): 6:40 PM |Hindi (2D): 7:55 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Inox Cinemas Thakur Mall

Hindi (2D):8:55 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 10:45 AM |Hindi (2D): 12:05 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 2:05 PM |Hindi (2D): 3:25 PM |Hindi (2D): 4:35 PM |Hindi (2D): 5:20 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 7:55 PM |Hindi (2D): 10:05 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Inox Cinemas Thakur Movies

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:10 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 10:45 PM |

  INOX Insignia Atria

Hindi (2D):10:15 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 11:30 AM |Hindi (2D): 12:25 PM |Hindi (2D): 1:25 PM |Hindi (2D): 2:40 PM |Hindi (2D): 3:35 PM |Hindi (2D): 4:05 PM |Hindi (2D): 4:35 PM |Hindi (2D): 5:50 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 7:45 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 9:55 PM |Hindi (2D): 10:25 PM |Hindi (2D): 10:55 PM |

  Inox Rcity Mall

Hindi (2D):9:15 AM |Hindi (2D): 9:55 AM |Hindi (2D): 10:40 AM |Hindi (2D): 11:15 AM |Hindi (2D): 11:55 AM |Hindi (2D): 12:35 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 2:35 PM |Hindi (2D): 3:15 PM |Hindi (2D): 3:55 PM |Hindi (2D): 4:35 PM |Hindi (2D): 5:15 PM |Hindi (2D): 5:55 PM |Hindi (2D): 6:35 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 7:55 PM |Hindi (2D): 8:35 PM |Hindi (2D): 9:15 PM |Hindi (2D): 9:35 PM |Hindi (2D): 9:55 PM |Hindi (2D): 10:35 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  K K Cinemas

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 5:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 8:30 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  K Moviestar Cinema

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 5:00 PM |Hindi (2D): 6:01 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |

  Kasturba Cinema

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |

  Malhar Cinema

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |

  Maratha Mandir Cinema

Hindi (2D):3:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |

  Maxus Cinema Nerul

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |

  Maxus Cinemas Gorai

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 9:45 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 12:45 PM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 2:15 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 3:45 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 9:45 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |Hindi (2D): 11:55 PM |

  Maxus Cinemas Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 9:30 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 12:30 PM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 5:00 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |Hindi (2D): 11:30 PM |Hindi (2D): 11:55 PM |

  Maxus Cinemas Saki Naka

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 9:30 AM |Hindi (2D): 11:10 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 12:40 PM |Hindi (2D): 2:15 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 5:20 PM |Hindi (2D): 6:40 PM |Hindi (2D): 8:30 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 9:40 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |Hindi (2D): 11:40 PM |

  Mehul Cinema

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 4:15 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |Hindi (2D): 10:15 PM |

  Miraj Anupam Cinemas

Hindi (2D):9:20 AM |Hindi (2D): 11:10 AM |Hindi (2D): 12:30 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 5:05 PM |Hindi (2D): 6:50 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |

  Miraj Cinema Ambernath

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:15 AM |Hindi (2D): 12:15 PM |Hindi (2D): 2:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 5:45 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |

  Miraj Cinemas Ashok Anil Multiplex

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:15 AM |Hindi (2D): 12:15 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 5:45 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 7:45 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |

  Miraj Cinemas Fun City Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:45 AM |Hindi (2D): 12:15 PM |Hindi (2D): 3:45 PM |Hindi (2D): 5:15 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 10:45 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Miraj Cineraj Cinema

Hindi (2D):9:45 AM |Hindi (2D): 12:55 PM |Hindi (2D): 7:15 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Miraj Dattani Cinema

Hindi (2D):9:25 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 12:30 PM |Hindi (2D): 1:15 PM |Hindi (2D): 2:30 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 5:45 PM |Hindi (2D): 6:50 PM |Hindi (2D): 7:45 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |

  Miraj Fun Fiesta Cinema

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:15 AM |Hindi (2D): 12:15 PM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 4:45 PM |Hindi (2D): 6:45 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:15 PM |

  Miraj Thakur Cinema

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:10 PM |Hindi (2D): 4:20 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Movietime Cinemas Hub Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 9:30 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 12:30 PM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 5:00 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |Hindi (2D): 10:55 PM |Hindi (2D): 11:30 PM |

  Movietime Cinemas Link Road

Hindi (2D):10:30 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Movietime Cinemas Moviegem

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |

  Movietime Cinemas Star City

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |

  Movietime Cinemas Suburbia

Hindi (2D):10:30 AM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Movietime Cubic Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 11:30 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 2:30 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 5:00 PM |Hindi (2D): 5:30 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 8:30 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |Hindi (2D): 11:30 PM |

  Mukta A2 KMall

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 6:15 PM |Hindi (2D): 9:15 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Mukta A2 Suncity

Hindi (2D):11:00 AM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 2:50 PM |Hindi (2D): 5:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |

  Mukta A2 Topiwala

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 10:45 PM |

  Mukta Jaihind Cinema Lalbaug

Hindi (2D):9:15 AM |Hindi (2D): 10:15 AM |Hindi (2D): 12:45 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 10:45 PM |

  Mukta New Excelsior Cinema

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |

  Nishant Cinema

Hindi (2D):12:15 PM |Hindi (2D): 3:15 PM |Hindi (2D): 9:15 PM |

  Plaza Cinema

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |

  Premiere Cinema

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |

  Premiere Gold Cinema

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |

  PVR Beverly Park Mira Road

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:20 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 2:40 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  PVR Cinema Andheri East

Hindi (2D):9:30 AM |Hindi (2D): 12:50 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 10:50 PM |

  PVR Cinemas Citi Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 1:20 PM |Hindi (2D): 2:40 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 4:40 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  PVR Cinemas Growels 101 Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 1:20 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 4:40 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |Hindi (2D): 10:50 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  PVR Cinemas High Street Phoenix

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |

  PVR Cinemas Juhu

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 1:20 PM |Hindi (2D): 2:40 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 4:40 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |Hindi (2D): 10:50 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  PVR Cinemas Market City Mall

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:20 PM |Hindi (2D): 2:45 PM |Hindi (2D): 4:40 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  PVR Cinemas Milap

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 1:50 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |

  PVR Cinemas Nirmal Lifestyle

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 1:20 PM |Hindi (2D): 2:40 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 4:40 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  PVR Cinemas Sion Circle

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |

  PVR Icon

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 1:50 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 5:10 PM |Hindi (2D): 8:30 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |Hindi (2D): 11:50 PM |

  PVR ICON Cinemas Oberoi Mall

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 1:20 PM |Hindi (2D): 4:40 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  PVR Icon Gold

Hindi (2D):9:30 AM |Hindi (2D): 10:50 AM |Hindi (2D): 11:50 AM |Hindi (2D): 12:50 PM |Hindi (2D): 3:10 PM |Hindi (2D): 4:10 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 9:50 PM |Hindi (2D): 10:50 PM |

  PVR ICON PXL Cinemas

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |

  PVR IMAX Cinemas Phoenix

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 4:40 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  PVR Lodha Xperia Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 1:20 PM |Hindi (2D): 2:40 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 4:40 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |Hindi (2D): 10:50 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  PVR Orion Mall

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 11:20 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 1:20 PM |Hindi (2D): 2:40 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 4:40 PM |Hindi (2D): 6:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 9:20 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |Hindi (2D): 11:20 PM |

  PVR PXL Marketcity

Hindi (2D):9:00 AM |Hindi (2D): 12:20 PM |Hindi (2D): 3:40 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 10:20 PM |

  PVR Sona Shopping

Hindi (2D):9:30 AM |Hindi (2D): 12:50 PM |Hindi (2D): 7:10 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Rassaz Cinema

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 11:00 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 2:00 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 5:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 8:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 11:00 PM |

  Regal Cinema Kala Ghoda Fort

Hindi (2D):12:00 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 6:15 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |

  Roxy Cinema

Hindi (2D):10:30 AM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Sangeeta Cineplex

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 11:30 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 10:35 PM |

  Sona Gold Cinema

Hindi (2D):10:00 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |

  Sterling Cinema

Hindi (2D):9:30 AM |Hindi (2D): 10:00 AM |Hindi (2D): 10:45 AM |Hindi (2D): 1:00 PM |Hindi (2D): 1:45 PM |Hindi (2D): 4:00 PM |Hindi (2D): 4:45 PM |Hindi (2D): 7:00 PM |Hindi (2D): 7:45 PM |Hindi (2D): 10:00 PM |Hindi (2D): 10:45 PM |

  Tilak Cinema

Hindi (2D):9:30 AM |Hindi (2D): 10:30 AM |Hindi (2D): 12:00 PM |Hindi (2D): 1:30 PM |Hindi (2D): 3:00 PM |Hindi (2D): 4:30 PM |Hindi (2D): 7:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |Hindi (2D): 10:30 PM |

  Vandana Cinema Agra Road

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |

  Venus Cinema

Hindi (2D):12:30 PM |Hindi (2D): 3:30 PM |Hindi (2D): 6:30 PM |Hindi (2D): 9:30 PM |
See :  Gully Boy Show Timings Mumbai
Disclaimer : Movie and show timings may differ as of today.